Ogłoszenie nr 151530 - nabór na stanowisko referenta

 

 

 • W związku z ukazniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 151530 informuję o ogłoszeniu naboru na stanowisko referenta
 •  
 •  
 • Data ukazania się ogłoszenia w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 10 maja 2013 r.
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw organizacyjno-administracyjnych
 •  


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lesko
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
  ul. Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
 • prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
 • prowadzenie dziennika podawczego
 • prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie inspektoratu, bezpośredni kontakt z interesantami


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, obsługa interesantów, stąd konieczna komunikatywność i odporność na stres, siedziba inspektoratu na parterze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • znajomość przepisów administracyjnych
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność i samodzielność
  • umiejętność pracy w zespole i prawidłowej organizacji pracy

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Piotr Hańczyk 2013-05-10
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2013-05-10 15:03:57
Liczba wyświetleń: 5822
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj