ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • 14 czerwca 2022 11:53

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na:

- Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7,46 m x 6,68 m na działce nr ew. 1049 w m-ci Baligród. Znak sprawy: 7355-4/1/04.

- Wykonanie rozbiórki  2-komorowego osadnika ścieków wykonanego z kręgów betonowych   O 80 cm na działce nr ew. 360/6 w m-ci Wołkowyja. Znak sprawy:7355-5/7/03.

- Wykonanie rozbiórki budynku parterowego z poddaszem, o konstrukcji murowanej i wymiarach zewnętrznych 8,05 m x 8,05 m na działce 403 w m-ci Bukowiec.  Znak sprawy:7355-5/4/03.

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego długości 237,10 mb. muru oporowego betonowego i ogrodzenia trwałego o długości 39,35 m.b. na działce 360/60 w m. Wołkowyja.  Znak sprawy:7355-5/22/2001.

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego o długości 237,10 mb. Przy granicy działek 1/9 i 2/3 w miejscowości Jabłonki.  Znak sprawy:7355-4/3/03.

Termin składania ofert 31.08.2022 r.

Bliższe informacje w siedzibie Inspektoratu ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko lub telefonicznie tel. 13 469 71 48

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 22 września 2020 18:52

 
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku

Z powodu COVID-19, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia związane z obsługą klientów. Jednak ze względu na stopniowe znoszenie wprowadzonych wcześniej ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:
1. Bezpośredni kontakt z pracownikami ograniczony jest do spraw pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub telefonicznie.
2. Celem zwiększenia bezpieczeństwa rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.
3. Podstawową formą kontaktu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Lesku pozostaje komunikacja elektroniczna, telefoniczna, a także korespondencja tradycyjna.
4. Do Państwa dyspozycji pozostają adres i numer telefonu/faxu do Urzędu:
Adres: ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko
telefon/fax: 13 469 7148 / (13) 492 72 77


Zasady przyjęć w Inspektoracie
1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (13 469 7148) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp., na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie ustanowiony pełnomocnik.
3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę.
4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Inspektoracie maseczką lub przyłbicą, dezynfekcje rąk płynem odkażającym z dozownika. Niestety osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do pomieszczeń biurowyc PINB.
5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.


WAŻNE!
• przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy oraz osób wezwanych do osobistego dokonania czynności urzędowych; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• umożliwiamy wizytę w Inspektoracie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności.
Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

 

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 16 marca 2020 15:58

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się "koronawirusa"Szanowni Państwo
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się procedury w sprawie przyjmowania klientów w siedzibie Urzędu:

STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW -
DO ODWOŁANIA,

prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny nr tel. 13 469 71 48
lub pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej

– ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko
lub elektronicznej – pinb@powiat-leski.pl

Przejdź do wpisu

DNI WOLNE OD PRACY W PINB LESKO

 • 28 listopada 2019 17:32

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 roku dzień 27 grudnia 2019 r. (tj. piątek), jest dniem wolnym od pracy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku nie będzie czynny).
Natomiast dzień 14 grudnia 2019r. (tj. sobota) będzie dniem pracy.

ZARZĄDZENIE NR 21
SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • 04 lipca 2019 06:53


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na:

- Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7,46 m x 6,68 m na działce nr ew. 1049 w m-ci Baligród. Znak sprawy: 7355-4/1/04.

- Wykonanie rozbiórki  2-komorowego osadnika ścieków wykonanego z kręgów betonowych   Ø 80 cm na działce nr ew. 360/6 w m-ci Wołkowyja. Znak sprawy:7355-5/7/03.

- Wykonanie rozbiórki budynku parterowego z poddaszem, o konstrukcji murowanej i wymiarach zewnętrznych 8,05 m x 8,05 m na działce 403 w m-ci Bukowiec.  Znak sprawy:7355-5/4/03.

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego długości 237,10 mb. muru oporowego betonowego i ogrodzenia trwałego o długości 39,35 m.b. na działce 360/60 w m. Wołkowyja.  Znak sprawy:7355-5/22/2001.

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego o długości 237,10 mb. Przy granicy działek 1/9 i 2/3 w miejscowości Jabłonki.  Znak sprawy:7355-4/3/03.

Termin składania ofert 25.07.2019 r.

Bliższe informacje w siedzibie Inspektoratu ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko lub telefonicznie tel. 13 469 71

Przejdź do wpisu

Dni wolne od pracy w PINB Lesko

 • 30 kwietnia 2019 07:47

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 roku dzień 2 maja 2019 r. (tj. czwartek), jest dniem wolnym od pracy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku nie będzie czynny). Natomiast dzień 11 maja 2019 r. (tj. sobota) będzie dniem pracy.

ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Przejdź do wpisu

Dni wolne od pracy w PINB Lesko

 • 14 grudnia 2018 21:56

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 roku dzień 24 grudnia 2018r. (tj. poniedziałek), jest dniem wolnym od pracy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku nie będzie czynny).

Natomiast dzień 15 grudnia 2018r. (tj. sobota) będzie dniem pracy.
 

Przejdź do wpisu

Dni wolne od pracy w PINB Lesko

 • 23 kwietnia 2018 17:41


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 roku dzień 4 maja 2018r. (tj. piątek), jest dniem wolnym od pracy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku nie będzie czynny). Natomiast dzień 19 maja 2018r. (tj. sobota) będzie dniem pracy.
 

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 14 grudnia 2017

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 14 grudnia 2017

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczjącej 2000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni d...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 14 grudnia 2017

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • 20 kwietnia 2017

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na: - Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7...

Przejdź do wpisu

IFORMACJA - dni wolne od pracy

 • 12 kwietnia 2017

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2017 r. informujemy, że dni: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia 2017 r. ustalono dniami wolnymi od pracy, a dni 13...

Przejdź do wpisu

IFORMACJA - dzien wolny od prac

 • 13 maja 2016

INFORMACJA: Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. informuję, że 27 maja 2016 r. (PIĄTEK) ustalono dniem wolnym od pracy a 4 czerwca 2016 r. (sobota...

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • 26 kwietnia 2016

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na: Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7,46 m x...

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • 24 czerwca 2015

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na wykonanie nakazu usunięcia ubytków betonu i wyprawy schodów wejściowych zewnętrznych oraz wymiany filara murowanego p...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 04 listopada 2014

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym Przypominam,...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 04 listopada 2014

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz ma...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 04 listopada 2014

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu pr...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT

 • 04 listopada 2014

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury Przypominam, że właściciele lub z...

Przejdź do wpisu

Zmiana PINB

 • 30 marca 2010

Informuję, że od dnia 1.04.2010r. obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przejmie p.o. Dariusz Kapinos.

Przejdź do wpisu
Powrót