• 27 czerwca 2014

Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pinb-lesko.pl/ ________________________________________ Lesko: Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku Numer ogłoszenia: 138995 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obo...

Powrót